Prowadzenie pojazdu po spożyciu produktów z alkoholem

 

Kierowcy u których podczas rutynowej kontroli trzeźwości wykryto stężenie alkoholu często tłumaczą się, że nie spożywali alkoholu, a wykryte stężenie jest efektem użycia płynu do płukania ust, zjedzenia cukierków z alkoholem, kawałka tortu węgierskiego czy sfermentowanych jabłek.

Takie tłumaczenie często wywołuje u policjantów uśmiech na twarzy. W wielu przypadkach okazuje się jednak, że tłumaczenie kierowcy nie było banalnym wymysłem, a prawdą.

Po przeanalizowaniu składu znajdującego się na opakowaniach większości produktów, bez problemu można wskazać te produkty, które rzeczywiście zawierają w sobie alkohol. W związku z tym, żaden z organów mających prawo do przeprowadzenia kontroli trzeźwości, nie może lekceważyć takiej „linii obrony”.

Jednak należy pamiętać, że etanol występujący w produktach spożywczych ma właściwości parowania, w związku z tym po upływie czasu, pomimo trzymania produktu w zamknięciu, procenty mogą z niego wywietrzeć. Dlatego też, powołując się na „spożywcze alibi” nie powinno się chwalić faktem noszenia ze sobą otwartego przez dłuższy okres opakowania alkoholowych słodkości.

Prowadząc pewną sprawę, zwróciliśmy się do powszechnie znanego na polskim rynku cukierniczym producenta słodkości o wskazanie zawartości alkoholu występującego w produkowanych przez niego truflach. W odpowiedzi na naszą prośbę, firma odpisała, że wytwarzany według ich receptury cukierek zawiera 1,5% czystego spirytusu, dodając tym samym, że stężenie to spada do 0,8% po kilku miesiącach.

Zjedzenie zatem kilku cukierków z alkoholem na chwilę przed kontrolą alkoholu alkotestem, może skutkować wskazaniem jego wysokiego poziomu. Dlatego też należy niezwłocznie poinformować organ sprawdzający o zjedzeniu takich słodyczy. Jeżeli faktycznie stan ten powstał w wyniku spożycia produktu z alkoholem, powinien on po upływie kilkunastu minut się ulotnić, a stężenie stopniowo spadać do minimum, a nawet do trzech zer.

W przypadku, gdy policjanci nie mają wątpliwości co do przedstawionego scenariusza, są oni w stanie ponowić badanie nawet kilkukrotnie.

Należy jednak pamiętać, że skonsumowanie nawet małych słodyczy z alkoholem czy sfermentowanych owoców, ale większej ilości, może skutkować pozostaniem trwalszego śladu w organizmie w postaci wchłonięcia części alkoholu. Natomiast nie wyklucza to poniesienia odpowiedzialności przez kierowcę. Należy wtedy ustalić, czy kierowca faktycznie świadomie czy nieświadomie spożył alkohol.

Powołując się na taką linię obrony, należy pamiętać, że nie należy powoływać się tylko na taki czynnik jako jedyny, który mógłby spowodować nieprawidłowy pomiar alkotestu albo nieświadomość. W niektórych przypadkach taka linia obrony pozwala uniknąć czy zminimalizować karę. Jednakże taka linia obrony ma sens tylko w sytuacji, gdy kierowca nieznacznie przekroczy dopuszczalne normy. W innym przypadku istnieje ryzyko wymierzenia kierowcy znacznie surowszej kary.

Dopuszczalność surogacji w prawie ukraińskim

 

Według danych WHO problem bezpłodności dotyka w chwili obecnej co piątą parę. Dla wielu małżeństw surogacja jest jedyną możliwością posiadania dziecka. Mimo, że wskazana metoda nie jest bardzo popularna, stała się ona przedmiotem wielu dyskusji nie tylko w środowisku lekarzy – ale co może dziwić również wśród prawników.

Jedną z przyczyn czasem zagorzałych dyskusji jest niedoskonałość regulacji prawnych w tym zakresie. W chwili obecnej prawo polskie nie reguluje tej kwestii tym samym również polscy obywatele szukają możliwości skorzystania z usług matki zastępczej zagranicami. Ostatnio coraz popularniejszym kierunkiem w tym zakresie stała się Ukraina.

Aktami normatywnymi regulującymi kwestię macierzyństwa zastępczego na Ukrainie są:

  • Kodeks Rodzinny Ukrainy;
  • ustawa „Podstawy ustawodawstwa Ukrainy w sprawie opieki zdrowotnej”
  • Zarządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości „W sprawie zatwierdzenia państwowej rejestracji urzędników służby cywilnej na Ukrainie”
  • Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia „W sprawie zatwierdzenia procedury stosowania wspomaganych technologii reprodukcyjnych na Ukrainie”

Art. 278 ust. 7 Kodeksu Cywilnego Ukrainy stanowi: dorosła kobieta lub mężczyzna mają prawo do uczestniczenia w programach technologii reprodukcyjnych zgodnie z trybem i warunkami ustanowionymi przez prawo.  Ponadto zgodnie z treścią art. 290 ust 1. Pełnoletnia osoba ma prawo być dawcą komórek rozrodczych.

Ukraiński ustawodawca nie podaje definicji matki zastępczej (surogatki) w żadnym z aktów normatywnych.  Jeśli chodzi o definicję matki zastępczej proponowaną przwz WHO to jest to: „Kobieta, której ciąża nastąpiła w wyniku zapłodnienia oocytów należących do strony trzeciej, plemników należących do strony trzeciej.”

Jeśli chodzi o aspekt prawny tej kwestii, macierzyństwo zastępcze można uznać za usługę polegającą na urodzeniu dziecka przez matkę zastępczą (surogatkę) i przekazanie go klientowi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia „W sprawie zatwierdzenia procedury stosowania wspomaganych technologii reprodukcyjnych na Ukrainie” aby zastosować wspomaganą technikę reprodukcji należy przedłożyć:

– dokumenty kierujące parę do programu macierzyństwa zastępczego

– małżeństwo albo jeden z małżonków powinien mieć związek genetyczny z dzieckiem

– matka zastępcza (surogatka) nie powinna mieć związku genetycznego z dzieckiem

– dozwolone jest noszenie ciąży przez bliskich krewnych przyszłych rodziców

Ponadto matka zastępcza musi podpisać dobrowolne oświadczenie w którym stwierdza, że :

– jest gotowa zostać matką zastępczą

– powiadomiła szpital o stanie zdrowia, chorobach wenerycznych, psychicznych, i innych chorobach w rodzinie

– została uświadomiona, że w trakcie procedury mogą wystąpić powikłania w związku z przyjmowaniem leków

– jest świadoma konsekwencji prawnych udziału w macierzyństwie zastępczym, w tym między innymi zna treść art. 123 Kodeksu Rodzinnego Ukrainy.

Artykuł 123. Ukraińskiego Kodeksu Rodzinnego stanowi:

  1. W przypadku urodzenia przez żonę dziecka poczętego w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji (dosłownie: technik prokreacyjnych) zrealizowanej za pisemną zgodą jej męża, jest on uznawany (zapisany) jako ojciec dziecka.
  2. W przypadku przeniesienia do organizmu innej kobiety zarodka człowieka poczętego przez małżonków (mężczyznę i kobietę) w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji (dosłownie: technik prokreacji) rodzicami dziecka są małżonkowie.
  3. Małżonków uznaje się za rodziców dziecka, urodzonego przez kobietę po przeniesieniu do jej organizmu zarodka (embrionu) człowieka poczętego przez jej męża i inną kobietą w wyniku zastosowania technik prokreacji.

Pary korzystające z tej metody wspomaganego rozrodu, Ukraińscy lekarze i prawnicy wskazują, że w kwestii macierzyństwa zastępczego (surogacji) – konieczne jest wprowadzenie nowych regulacji, tj. osobnego aktu normatywnego, który ustanawiałby porządek i tryb zastosowania danej techniki wspomaganego rozrodu a także ujednolicił terminologię w tym zakresie.

Ukraińskie ustawodawstwo ma wiele niedoskonałości, gdy mowa o macierzyństwie zastępczym (surogacji). Brak jest chociażby normy, która stanowiłaby o konieczności uzyskania opinii psychologa jako warunku udziału pary i matki zastępczej (surogatki) w programie wspomaganych technik rozrodu.

Ponadto ustawodawca nie przewidział ryzyka wiążącego się z macierzyństwem zastępczym (surogacją). Brak jest w ukraińskim ustawodawstwie regulacji w przypadku gdy:

  • Dziecko rodzi się z wadami genetycznymi
  • Małżeństwo rozwiodło się w trakcie ciąży surogatki
  • Śmierci jednego lub obojga rodziców w trakcie trwania ciąży surogatki

 

Ostatni przypadek jest najtrudniejszy i najbardziej doniosły w związku z czym regulacja w tym zakresie powinna być przeprowadzona niezwłocznie.

 

Pewnym rozwiązaniem może być dobrze skonstruowana umowa między stronami tj. przyszłymi rodzicami a matką zastępczą – surogatką. To właśnie postanowienia przedmiotowej umowy mogą uchronić każdą ze stron przed konsekwencjami, przypadkami – których nie przewidział ukraiński ustawodawca.

 

W dobie rosnącej bezpłodności wśród małżeństw, regulacje techniki prokreacji jaką jest macierzyństwo zastępcze są niezbędne. Niestety polskie ustawodawstwo nie przewiduje możliwości przystąpienia do programu macierzyństwa zastępczego, a surogacja nie jest prawnie uregulowana w związku z czym polskie małżeństwa nie mogą korzystać z pomocy matki – surogatki.

Mając na uwadze powyższe, zdarzają się przypadki w których Polscy obywatele podpisują umowy o surogację z obywatelkami Ukrainy. Regulacje w tym zakresie są jednak bardzo złożone i wymagałyby: szerokiej analizy i wykładni prawa zarówno polskiego, ukraińskiego jak i ratyfikowanych umów zawartych między dwoma państwami, w osobnym artykule.

 

 

Chcielibyśmy poinformować, iż Kancelaria wspólnie z Panią Adwokat Anną Konrady i Radcą Prawnym Joanna Nowacką otworzyła nowy punkt obsługi prawnej, filię, oddział Kancelarii w Jarocinie.

Zarówno Pani Adwokat Konrady jak i Panią Mecenas Nowacka pochodzą z ziemi jarocińskiej, tu mieszkają ich rodziny i z Jarocinem o okolicami są związane.

Dlatego też Kancelaria wspólnie z obiema Paniami postanowiła podjąć ten nowy projekt kierując swoje usługi bezpośrednio do mieszkańców Jarocina, ale także Pleszewa, Gostynia, Krobi, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Borku Wielkopolskiego, Kożmina, Krotoszyna. Słowem południowej wielkopolski.

Ze stroną Kancelarii mogą Państwo zapoznać się pod linkiem: www.kancelariajarocin.pl ,

a bezpośredni kontakt telefoniczy do Kancelarii można uzyskać pod tym numerem: 575 641 021

 

Zakres pomocy prawnej świadczonej w w naszej Kancelarii w Jarocinie nie będzie się zasadniczo różnił od zakresu usług świadczonych w naszej poznańskiej siedzibie.

Pani Adwokat Anna Konrady świadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego, obrony karnej, reprezentacji osób poszkodowanych i pokrzywdzonych przestępstwem, w sprawach związanych z wypadkami drogowymi, czy jazdą pod wpływem alkoholu. Zajmu się także prawem odszkodowań, dochodzeniem zadośćuczynienia za skutki wypadków i odszkodowania za zniszczone mienie.

Pani Mecenas Joanna Nowacka prowadzi także sprawy odszkodowawcze, specjalizuje się jednak także w prawie spadkowym: zachowek, dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku jak i rodzinnym: alimenty, rozwód, podział majątku, kontakty z dzieckiem.

Obie Panie są także specjalistkami w prowadzeniu procesów sądowych, a na sali rozpraw w Sądach spędziły już długie godziny.

Ponadto cały zespół Kancelarii w Poznaniu także jest do Państwa dyspozycji w całym szerokim zakresie spraw, które nasza Kancelaria prowadzi.