Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu rozwodowego   W sprawach rozwodowych, w zasadzie poza może sytuacjami rozwodu na zgodny wniosek małżonków i bez konfliktu na jakiejkolwiek jego płaszczyźnie, zalecalibyśmy korzystanie z usług adwokat przy rozwodzie. W sytuacji gdy, to adwokat pisze i składa pozew rozwodowy, raczej nie powstaje problem z określeniem wymogów jakim powinien odpowiadać […]

O czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym. Niezależnie, czy sprawa o rozwód odbywa się przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, czy też przed jakimkolwiek innym Sądem Okręgowym, to na sędzim wydającym wyrok w sprawie o rozwód ciąży obowiązek zawarcia w wyroku pewnych obligatoryjnych (koniecznych) i fakultatywnych (opcjonalnych) elementów wyroku. Elementy obowiązkowe wyroku rozwodowego 1. Po pierwsze […]

Czym jest wyrok zaoczny w sprawie o rozwód? Ostatnio do naszej Kancelarii (oddziału w Poznaniu) zgłosił się klient z wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Poznaniu. Był zaskoczony nie tylko tym, że jest już rozwiedziony ale także samą nazwą wyroku – „zaoczny”. Wyrok zaoczny to wyrok wydany w sprawie, w której pozwany nie bierze wcale udziału […]

Skarga Nadzwyczajna, nowa Instytucja w polskim porządku prawnym zaczyna robić coraz większą karierę. Pierwsze doniesienia są takie, iż już w pierwszych dniach po wejściu w życie przepisów o Skardze Nadzwyczajnej wpłynęło już kilkaset próśb o skierowanie skargi do Sądu Najwyższego. Nie jest niestety, a może i stety, tak iż skargę może wnieść każdy obywatel. Co […]

06   W jednym z artykułów, które pojawiły się na niniejszym blogu pisałem o możliwości cofnięcia powództwa o rozwód, które w zasadzie dopuszczalne jest, aż do czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. W niniejszym wpisie chciałbym na przykładzie wyroku Sądu apelacyjnego w Poznaniu poruszyć inną ciekawą zagrywkę procesową, jaka może pojawić się w toku postepowania o […]

Wyłączenie sędziego w sprawie o rozwód – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu   W naszym blogu, prowadzonym przez adwokatów i radców prawnych zajmujący się sprawami rodzinnymi, w tym i rozwodowymi chcielibyśmy nie tylko pisać o teorii prawa. Aby w sposób jak najlepszy przybliżyć problemy prawne związane z prowadzeniem postepowania rozwodowego mieszkańcom Poznania najlepiej […]

„Rozwód międzynarodowy” – analiza procedury rozwodowej w Polsce i na Ukrainie Rozwody niegdyś uchodzące za rzadkość i będące powodem do wstydu, dziś są powszechne i społecznie akceptowane. Na Ukrainie rozpada się około połowa małżeństw, w Polsce – niewiele mniej. Coraz częściej sprawami rozwodów międzynarodowych polsko-ukraińskich, ukraińskich (gdzie zarówno małżonek, jak i małżonka są obywatelami Ukrainy […]

Adopcja dziecka z Ukrainy przez cudzoziemców Adopcja jest jedną z nieodłącznych elementów życia w społeczeństwie, świadczącą o humanitarności człowieka. Pewne wątpliwości może budzić fakt adopcji dzieci z Ukrainy przez cudzoziemców, co prawdę powiedziawszy jest dziś powszechną praktyką. Analiza przepisów prawa dotyczących międzynarodowej adopcji, pozwoli w pełni zrozumieć to zjawisko oraz problemy jakie mogą się pojawiać […]

Gdzie złożyć pozew o rozwód w Poznaniu? Co prawda w sprawach rozwodowych, poza może sytuacjami rozwodu na zgodny wniosek małżonków i bez konfliktu na jakiejkolwiek jego płaszczyźnie zalecalibyśmy korzystanie z usług adwokat przy rozwodzie. W sytuacji gdy, to to adwokat pisze i składa pozew rozwodowy, raczej nie powstaje problem z określeniem Sądu, do którego należy […]

Czy można cofnąć pozew o rozwód?   Sprawa o rozwód, to przede wszystkim emocje. Nie jest też tak, iż decydując się na wniesienie pozwu o rozwód nie dajemy małżonkowi jeszcze ostatniej szansy. Zdarza się, iż pozew rozwodowy ma na celu jedynie wstrząśnięcie małżonkiem, skłonienie go do wysiłku i pracy nad wspólnym związkiem. Często też nawet […]