Kiedy dochodzi do sytuacji, w której brakuje środków na własne utrzymanie należy pamiętać o przysługującym roszczeniu o zasądzenie alimentów od osób najbliższych. Obowiązek alimentacyjny zostanie nałożony, jeżeli po zbadaniu przez sąd okaże się, że marna kondycja finansowa nie wynika z lenistwa czy cwaniactwa oraz że pomimo starań składający pozew nie może znaleźć zatrudnienia czy w […]

Po tragicznym wypadku samochodowym w Kamieniu Pomorskim mającym miejsce w pierwszym kwartale 2014 r. wszczęto pracę nad nowelizacją dotyczącą ruchu drogowego, w następstwie czego w dniu 18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 541 ze zm., […]

Wraz z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 195) tj. wprowadzeniem Programu 500 Plus pojawiło się wiele pytań odnośnie wpływu wypłacanego świadczenia na inne zobowiązania finansowe. Jedną z wątpliwości była możliwość zajęcia przez komornika otrzymanego świadczenia wychowawczego. W celu uniemożliwienia takiego procederu […]

Decydując się na rozwód warto wiedzieć, jakie rozstrzygnięcia sąd jest zobligowany zawrzeć w wyroku rozwodowym, bowiem umożliwia to rozważenie treści wniosków, które należy zawrzeć w pozwie o rozwód. Świadomość konsekwencji poszczególnych żądań może przyczynić się do uniknięcia zbędnego stresu oraz procesu ciągnącego się latami. Obligatoryjne elementy wyroku rozwodowego wskazane są w art. 57 oraz art. […]

Posiadanie wierzytelności, których w sposób polubowny nie można odzyskać od zobowiązanego najczęściej doprowadza wierzyciela przed sąd, a w ostateczności do komornika. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika jest szczegółowo uregulowane w części czwartej kodeksu postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej: k.p.c.). Z dniem 08 września 2016 r. weszły w […]

Darowizny pomiędzy bliskimi sobie osobami są jedną z częściej zawieranych przez nas umów. Rodzice, dziadkowie obdarowują swoje dzieci, wnuki, małżonkowie obdarowują się nawzajem. Póki relacje pomiędzy darczyńcą (osobą, która daje) a obdarowanym (osobą, która coś otrzymuje) pozostają przyjazne nie ma żadnych problemów prawnych. Kłopoty zaczynają się w momencie, gdy darczyńca chce odzyskać przedmiot darowizny i […]

Zawarcie umowy o kredyt na mieszkanie czy dom wymaga niezależnie uiszczenia przez kredytobiorcę wkładu własnego. W ostatnich latach wartość wymaganego wkładu nie przekraczała na ogół 20 %. Bank finansował tylko pozostałą część ceny nieruchomości. Nie wszystkich klientów stać było na uiszczenie całego wkładu własnego, stąd banki pozwalały na wyłożenie niższej sumy, tzw. niskiego wkładu. W […]

Od 17 sierpnia 2015 r. jest stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które uchwalono 16 sierpnia 2012 r. . Celem rozporządzenia jest unifikacja stosowania prawa pod zakresie prawa „właściwego” danego kraju Unii Europejskiej. Ma to przede wszystkim znaczenie dla obywateli RP mieszkających na stałe poza granicami kraju. Ww. rozporządzenie nr 650/2012 wprowadza ogólną zmianę, […]

Gdzie można i gdzie warto składać pozew o rozwód.  W sprawach o rozwód, w których jednym z małżonków jest Niemiec czy Niemka, każdorazową wątpliwość naszych klientów budzi, gdzie należy złożyć pozew o rozwód. W zasadzie każdy klient na ogół chce prowadzenia sprawy w swoim ojczystym kraju. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Co jeszcze istotne, […]

Zawierając związek małżeński powstaje między małżonkami pewnego rodzaju ustrój majątkowy, który kształtuje ich wzajemną sytuację majątkową oraz sytuację podmiotów, które będą z tym małżeństwem wchodzić w różnego rodzaje relacje o charakterze majątkowym. W obowiązującym systemie prawnym automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność ustawowa nazywana potocznie wspólnością majątkową. Ustawodawca przewidział jednak możliwość zawierania […]