Z takim pytaniem spotkaliśmy się ostatnio podczas prowadzenia jednej z naszych spraw. Niestety, jakkolwiek może wydawać się to niesprawiedliwe – jeden z rodziców nie może działać na rzecz swojego dziecka w postępowaniu karnym jeśli osobą oskarżoną lub podejrzaną jest drugi z nich. W takich sytuacjach zgodnie z art. 99 KRiO wyznaczany jest kurator, który reprezentuje […]

W orzecznictwie polskim można odnaleźć wiele rozstrzygnięć sądowych dotyczących przyznawania należnego zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu powstały na skutek urazu typu smagnięcie biczem. Przykładem takiego rozstrzygnięcia jest wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18 maja 2018 o sygn. akt I Ca 183/18. W niniejszej sprawie stan faktyczny wyglądał następująco: W dniu 18 lutego 2015 […]

Nie od dziś wiadomo, że dzieci często nawet nieświadomie stają się sprawcami szkody. Poprzez nieosiągnięcie przez nich odpowiedniego wieku, nie mają one zdolności do czynności prawnych przez co, co do zasady nie ponoszą odpowiedzialności za następstwa wypadku powstałe na skutek ich działania czy zaniechania. W związku z tym, pojawiają się pytania ze strony rodziców lub […]

W ostatnim czasie zwróciła się do nas z pytaniem klientka, której córka w ostatnich latach była pod nadzorem kuratora, a aktualnie w Sądzie Rodzinnym toczy się postępowanie w przedmiocie skierowania jej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Co w takiej sytuacji może zrobić rodzic? Przede wszystkim należy pamiętać, że dziecka nie zabiorą do ośrodka dopóki nie zapadnie […]

NOWA  UKRAIŃSKA USTAWA „O SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ I DODATKOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 6 lutego bieżącego roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła nową ustawę „O spółkach z ograniczoną i dodatkową odpowiedzialnością”, która weszła w życie 17 czerwca tego roku. Wymieniona ustawa reguluje między innymi kwestie dotyczące zakładania oraz funkcjonowania sp. z o.o.  Ustawa wprowadza wiele nowych, oczekiwanych zmian, stanowi […]

Wiele rodzin doświadczyło już na własnej skórze sytuacji, w której przez kilkanaście miesięcy poszczególni jej członkowie muszą przystępować do procedury odrzucenia spadku, czy to w toku postępowania sądowego, czy przed notariuszem. Sytuacja ta jest wynikiem faktu, iż w przypadku, gdy nasz spadkobierca nie pozostawił swoim następcom niczego poza długami najrozsądniejszym z punktu widzenia ekonomii jest […]

W ostatnim czasie zdarzyło nam się prowadzić kilka spraw związanych z nabyciem przez naszych Klientów obligacji korporacyjnych podmiotów, które zaczęły mieć problemy z płynnością finansową. Jak nietrudno się domyślić obligatariusze nie otrzymywali należnych im odsetek, a w dalszej kolejności nie dochodziło również do terminowego wykupu obligacji przez emitenta. Jakie kroki prawne należałoby podjąć w takiej […]

Uraz biczowy kręgosłupa -uraz typu smagnięcie biczem – uraz z bicza, czy z angielska whiplash to niewątpliwie jednen z najbardziej popularnych urazów powstający podczas wypadków i kolizji samochodowych. Zasadniczą przyczyną powstania urazu szyi typu biczowego jest najechania na tył samochodu w wyniku którego siły wyzwolone w wyniku uderzenia powodują bezwładny nadmierny skłon głowy w tył […]

Jak pewnie każdy z nas zaobserwował w ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost przyjazdu pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców na teren Polski. Szacuję się, że obecnie w kraju przebywa od 500 tys. do 2,5 mln Ukraińców, co stanowi do 6-7 % wszystkich mieszkańców Polski. Jest to rzesza ludzi, za którą co oczywiste pojawiły się problemy prawne, […]

Ubezpieczenie OC kojarzy nam się wszystkim głównie z corocznym obowiązkiem wykupienia polisy komunikacyjnej dla naszych pojazdów. Jednak coraz więcej grup zawodowych decyduje się w ten sposób zabezpieczyć swoją aktywność zawodową. Czy w przypadku nauczycieli zachodzi taka konieczność? Z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej sytuacja wygląda tak, że jeśli w trakcie całej naszej aktywności (zawodowej czy życiowej) chociaż […]