Uraz biczowy kręgosłupa -uraz typu smagnięcie biczem – uraz z bicza, czy z angielska whiplash to niewątpliwie jednen z najbardziej popularnych urazów powstający podczas wypadków i kolizji samochodowych. Zasadniczą przyczyną powstania urazu szyi typu biczowego jest najechania na tył samochodu w wyniku którego siły wyzwolone w wyniku uderzenia powodują bezwładny nadmierny skłon głowy w tył […]

Jak pewnie każdy z nas zaobserwował w ostatnich latach nastąpił lawinowy wzrost przyjazdu pracowników ze Wschodu, głównie Ukraińców na teren Polski. Szacuję się, że obecnie w kraju przebywa od 500 tys. do 2,5 mln Ukraińców, co stanowi do 6-7 % wszystkich mieszkańców Polski. Jest to rzesza ludzi, za którą co oczywiste pojawiły się problemy prawne, […]

Ubezpieczenie OC kojarzy nam się wszystkim głównie z corocznym obowiązkiem wykupienia polisy komunikacyjnej dla naszych pojazdów. Jednak coraz więcej grup zawodowych decyduje się w ten sposób zabezpieczyć swoją aktywność zawodową. Czy w przypadku nauczycieli zachodzi taka konieczność? Z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej sytuacja wygląda tak, że jeśli w trakcie całej naszej aktywności (zawodowej czy życiowej) chociaż […]

Ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci – w prawie ukraińskim i polskim Przepisy polskiego kodeksu rodzinnego wprowadzają ogólną zasadę, obowiązku utrzymywania dziecka przez krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 kro). Artykuł 180 Ukraińskiego kodeksu rodzinnego stanowi zaś o obowiązku rodziców w zakresie utrzymania dziecka, aż do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Powszechne jest jednak […]

Moich Klientów często interesują krótkie odpowiedzi na konkretne pytania np. jaka kara grozi im za uderzenie ucznia w twarz. Doświadczenia z podobnych spraw są bardzo pomocne w udzielaniu odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Tutaj jednak trzeba zrobić dość duże zastrzeżenie, bowiem ocena konkretnego czynu zależy od wielu czynników, dodatkowych okoliczności, które będą się różniły w […]

Udzielając pomocy prawnej osobom zobowiązanym do zapłaty zachowku często spotykam się z pytaniami takimi jak: czy jest możliwość obniżenia zachowku przez sąd? co zrobić żeby zapłacić niższy zachowek? Oprócz ustawowych regulacji powodujących wyłączenie obowiązku zapłaty zachowku takich jak wydziedziczenie (art. 1008 k.c.) oraz niegodność dziedziczenia (art. 928 k.c.) dopuszczalne jest również obniżenie zachowku z powodu […]

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]

Urzędnicy rozliczający dotacje oświatowe przyznawane przedszkolom często powodują powstanie problemów prawnych, co do istnienia których nie można było mieć pojęcia. Z dość ciekawym problemem zwrócił się do Kancelarii Klient prowadzący przedszkole, co do którego w trakcie kontroli zasugerowano, iż faktury na koszty prowadzonej działalności przedszkolnej rozliczane są nieprawidłowo. Organ kontrolny uznał bowiem, iż skoro faktura […]

Podobno w Chinach najbardziej szanowanym zawodem spośród wszystkich profesji jest zawód nauczyciela. Niestety prestiż tego zawodu w Polsce ulega stałej deprecjacji i to co jeszcze kilkanaście lat temu w stosunkach rodzic- nauczyciel, dziecko-nauczyciel  staje się normą. W konsekwencji nauczyciel nie tylko nie może korzystać z przysługującego mu z racji wykonywanej, ważnej pracy, prestiżu- ale często […]

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy. Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w […]