Sprawy rodzinne są szczególną kategorią spraw ze względu na duży poziom emocji,

jakie bardzo często udzielają się stronom postępowania.

W takiej sytuacji reprezentowanie przez zawodowego pełnomocnika niewątpliwie wpływa pozytywnie na jakość, sprawność i skuteczność postępowania.
W szczególności pomocne jest „chłodne” spojrzenie i wyzbyta emocji ocena sytuacji, ustalenie odpowiedniej strategii procesowej oraz umiejętność reakcji na niespodziewane działania procesowe drugiej strony.

Sprawy rodzinne, a szczególności sprawy o rozwód są jednym z podstawowych obszarów praktyki adw. Macieja Kacprzaka, r.pr. Bartosza Kowalaka i r.pr. Joanny Jędrzejewskiej.

Naszymi głównymi polami działalności w zakresie prawa rodzinnego są:

  • sprawy rozwodowe oraz o separację (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie, wniosek o eksmisję współmałżonka, etc.)
  • sprawy o podział majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym małżonków, rozliczanie nakładów, etc.)
  • sprawy o alimenty oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego (alimenty na dziecko, alimenty na współmałżonka, etc.)
  • sprawy o ustalenie czy zaprzeczenie ojcostwa
  • sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Kancelaria prowadzi także bloga poświęconego prawu rodzinnemu. Zapraszamy do lektury i zachęcamy do pytań i komentowania: https://alimentyirozwod.wordpress.com/