Śmierć osoby bliskiej na gruncie prawa cywilnego powoduje konieczność uregulowania

przez rodzinę szeregu kwestii prawnych związanych z majątkiem pozostawionym przez zmarłego.

Pomoc zawodowego pełnomocnika pozwala w takiej sytuacji sprawnie i skutecznie rozwiązać problemy prawne i kwestie sporne, które częstokroć są skomplikowane.

W zakresie prawa spadkowego udzielamy porad prawnych w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów.

Kancelaria reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych związanych z prawem spadkowym, w szczególności:

  • sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku,
  • przyjęcie bądźŸ odrzucenie spadku, obalenie testamentu,
  • wydziedziczaniem osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy,
  • dochodzeniem zachowku,
  • podważaniem fałszywych testamentów.