Polsk-Tyske sager

VORES FIRMA SAMARBEJDER MED DEN TYSKE ADVOKAT SEMIR AL LAMI FRA BERLIN,

for at tilbyde vores klienter en rådgivning i sager, som vedrører både den polske og den tyske lovgivning.
Vi fokuserer i særdeleshed på de følgende områder:

Kompensation for ulykker i Tyskland

Under opholdet i Tyskland kan du blive udsat for en trafik- eller arbejdsulykke, som resulterer i en personlig skade eller ødelæggelse af ejendom. I det tilfælde vil du normalt søge kompensation fra et tysk forsikringsfirma eller den person som forårsagede ulykken.

Familieret

De stadig voksende kontakter mellem Tyskland og Polen resulterer i dannelsen af mange forhold mellem borgerne fra de to lande. Dette kan føre til mange ubehagelige situationer, hvor jurister med kendskab til begge retssystemer kan hjælpe med at finde de rette løsninger. Selvom den polske og den tyske lovgivning på mange punkter ligner hinanden, er der også væsentlige forskelle vedrørende den beskyttelse, som loven garanterer individuelle personer, størrelsen på de tildelte kompensationer samt hastigheden af proceduren.

Med hensyn til familieretten tilbyder vi rådgivning på de følgende områder:

 • skilsmisse
 • ægtefælleidrag
 • børnebidrag
 • forældremyndighed
 • deling af værdier, bodeling

Transportret

Vores firma tilbyder rådgivning for transportfirmaer, også i forbindelse med juridiske problemer vedrørende transport af passagerer. Vi tilbyder også hjælp til speditionsvirksomhederne, som transporterer varer mellem Tyskland og Polen.

Gældsindrivelse i Tyskland

Vores firma hjælper med at inddrive gæld fra upålidelige debitorer. Debitorer håber ofte på, at de juridiske og sproglige vanskeligheder vil afskrække deres kreditorer fra at inddrive gælden i Tyskland. Derfor er løsningen meget ofte at finde et advokatfirma, som også opererer i Tyskland. Hvis debitorerne ikke er villige til at betale gælden tilbage, vil vores firma tage de nødvendige skridt og repræsentere vores klienter foran retten og fogedretten i Tyskland.

Arbejdsret

Det tyske arbejdsmarked har været åbent for polske arbejdere i ret lang tid. Den åbne adgang til det tyske arbejdsmarked har også medført, at polske borgere mere ofte bliver indviklet i strid i forbindelse med deres ansættelseskontrakter.

Med hensyn til arbejdsretten fokuserer vi primært på de følgende områder:

 • oprettelse af ansættelseskontrakter,
 • afvikling af ansættelse,
 • løntilgodehavende,
 • arbejdsulykker.

Strafferet

I samarbejde med vores tyske advokat tilbyder vi juridisk hjælp i forbindelse med kriminalsager både i Polen og i Tyskland.

Blandt de mange kriminalsager specialiserer vi os i:

 • færdselsforseelser (trafikulykker, spiritus- og narkotikakørsel o.lign.)
 • forbrydelser mod liv og legeme (vold og legemsbeskadigelse, abort, fremkaldelse af fare for liv eller alvorlig legemsbeskadigelse o.lign.)
 • vold i hjemmet (vold, fysisk og mental mishandling af familiemedlemmer, unddragelse af at betale ægtefælle- og børnebidrag o.lign.)
 • overtrædelser af individets frihed og værdighed (trusler, blackamailing, stalking o.lign.)
 • seksuelle forbrydelser og vold
 • forbrydelser mod statslige institutioner (bestikkelse, nepotisme o.lign.)
 • overtrædelser af dataloven (illegal indhentelse af oplysninger, ødelæggelse af computerdata, indgreb i computerdata og computersystemer o.lign.)
 • dokumentfalsk
 • ejendomsforbrydelser (tyveri, røveri, afpresning, bedrageri, computerbedrageri)
 • økonomisk kriminalitet (økonomiske forbrydelser, kreditbedrageri, handlinger, som er til skade for kreditorerne, overtrædelser i forbindelse med konkurslovgivning o.lign.)