Strafferet

Advokater Maciej Kacprzak ER SPECIALISTER I FORSVAR I STRAFFESAGER.

Indenfor dette område repræsenterer vi klienter i alle faser af sagens behandling såsom:

forundersøgelsesfasen, retssagen i førsteinstans, appellationen, og i særlige tilfælde kassationen og fuldbyrdelsesproceduren. Den faglige erfaring viser, at en forsvarsadvokat burde være til stede allerede i den tidligste fase af proceduren ført af anklagemyndigheden. Mere ofte end ikke er det netop i den fase, hvor afgørende begivenheder finder sted, f.eks. beslutninger angående indholdet af anklagerne (eller flere tiltaler) eller indstilling af proceduren (hvis anklagemyndigheden ikke beslutter sig for at rejse tiltale).

Det er grunden til, at vi er involveret i forundersøgelsesfasen, i de tilfælde hvor tilstedeværelsen af en forsvarsadvokat er tilladt.

Selvom vi primært opererer i Poznan og Wielkopolska regionen, er vi imidlertid også villige til at repræsentere klienter fra andre dele af landet.

Blandt de mange kriminalsager specialiserer vi os i:

 • trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (trafikulykker, spiritus- og narkotikakørsel o.lign.)
 • forbrydelser mod liv og legeme (vold og legemsbeskadigelse, abort, fremkaldelse af fare for liv eller alvorlig legemsbeskadigelse o.lign.)
 • vold i hjemmet (vold, fysisk og mental mishandling af familiemedlemmer, unddragelse af at betale ægtefælle- og børnebidrag o.lign.)
 • overtrædelser af individets frihed og værdighed (trusler, blackamailing, stalking o.lign.)
 • seksuelle forbrydelser og vold
 • forbrydelser mod statslige institutioner (bestikkelse, nepotisme o.lign.)
 • overtrædelser af dataloven (illegal indhentelse af oplysninger, ødelæggelse af computerdata, indgreb i computerdata og computersystemer o.lign.)
 • dokumentfalsk
 • ejendomsforbrydelser (tyveri, røveri, afpresning, bedrageri, computerbedrageri)
 • økonomisk kriminalitet (økonomiske forbrydelser, kreditbedrageri, handlinger, som er til skade for kreditorerne, overtrædelser i forbindelse med konkurslovgivning o.lign.)
 • narkotikahandel (produktion, salg, besiddelse)
 • krænkelser af ophavsretten

Vores firma tilbyder også hjælp for klienter involveret i mindre lovovertrædelser, såsom:

 • færdselsforseelser (spirituskørsel, kørsel uden kørekort, fartbøder)
 • tyveri, underslæb, hæleri
 • forstyrrelse af privatlivets fred o.lign.