Odszkodowania

Bardzo istotną gałęzią działalności kancelarii jest prawo odszkodowań i ubezpieczeń.

Wieloletnie doświadczenie prawników tworzących kancelarię pozwala nam stwierdzić, iż jesteśmy w tej dziedzinie specjalistami.

Możemy się pochwalić dużą rzeszą indywidualnych klientów, dla których uzyskaliśmy satysfakcjonujące odszkodowania. Oprócz prowadzenia procesów odszkodowawczych Kancelaria przeprowadziła również z sukcesem wiele spraw przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w sprawie uznania za niedozwolone klauzul abuzywnych zamieszczonych w ogólnych warunkach ubezpieczeń kilku ubezpieczycieli.

Kancelaria stosuje bardzo elastyczne i indywidualne podejście w kwestii ustalania zasad wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

Kancelaria oferuje swą pomoc:

 • osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, niezależnie od tego czy były one oni kierowcą, pasażerem, pieszym albo rowerzystą,
 • osobom poszkodowanym w innym wypadku losowym, np.: potknięciu na oblodzonym chodniku, urazu od spadającej dachówki z nieremontowanego dachu, pogryzienia przez psa etc.,
 • osobom, które poniosły szkodę w wyniku błędu lekarskiego,
 • osobom poszkodowanym podczas prac w gospodarstwie rolnym,
 • gdy zakład ubezpieczeń zaniża należne Państwu odszkodowanie albo w ogóle odmawia wypłaty,
 • gdy w wyniku wypadku śmierć poniosła osoba dla Państwa bliska,
 • gdy zaproponowano Państwu rażąco niskie świadczenie z polisy posagowej,
 • gdy wypłata z Państwa polisy na życie jest nie satysfakcjonująca,
 • gdy Państwa mienie zostało zniszczone lub uszkodzone, np.: w sytuacji zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania , kradzieży mienia,
 • gdy Państwa samochód został skradziony lub też uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu,
 • gdy ponieśliście Państwo szkodę w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął,
 • gdy ponieśliście Państwo szkodę w swoich plonach,
 • gdy budynki gospodarcze uległy zniszczeniu,
 • gdy biuro podróży nie dotrzymało umowy,
 • gdy Państwa samolot został odwołany albo się spóźnił

Co możemy dla Państwa uzyskać:

 • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie jakiego doznaliście Państwo w wypadku,
 • Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem,
 • Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta,
 • Sfinansowanie kosztów leczenia za granicą, zakupu drogiego sprzętu medycznego,
 • Sfinansowanie kosztów zakupu samochodu, gdy w wyniku wypadku staliście się Państwo niepełnosprawni,
 • Odszkodowanie za utracone w wyniku wypadku zarobki,
 • Rentę z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów,
 • Rentę z tytułu utraty powodzenia na przyszłość,
 • Odszkodowanie za skutki wypadku przy pracy,
 • Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji majątkowej po śmierci osoby bliskiej,
 • Rentę z tytułu utraty żywiciela rodziny,
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie,
 • Odszkodowanie za skradziony lub uszkodzony samochód,
 • Odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń niezasadnie obniża koszty naprawy, potrąca amortyzację części zamiennych,
 • Odszkodowanie, gdy zakład ubezpieczeń obniżył Państwa odszkodowanie o wartość podatku VAT,
 • Odszkodowanie za utratę wartości handlowej Państwa samochodu,
 • Odszkodowanie za wynajem pojazdu zastępczego,
 • Odszkodowanie za utracone zyski Państwa firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu,
 • Odszkodowanie za zniszczony podczas przewozu towar,

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje ogromnego katalogu sytuacji faktycznych, w wyniku których możecie Państwo stać się osobą poszkodowaną, dlatego też możecie Państwo liczyć na naszą pomoc również w sytuacjach nietypowych.

Zapraszam także do zapoznania się z blogiem Kancelarii o tematyce odszkodowań: www.blogoodszkodowaniach.pl

Oferta dla warsztatów i wypożyczalni samochodów

W ostatnim czasie z uwagi na upowszechnienie się tzw. napraw bezgotówkowych oraz przełamaniu przez Sąd Najwyższy oporu ubezpieczycieli związanego z zwrotem kosztów wynajmu aut na czas naprawy uszkodzonego pojazdu ilość spraw, w których po jednej stronie występuje ubezpieczyciel, a po drugiej przedsiębiorca zajmujący się naprawą lub wynajmem pojazdów wzrosła drastycznie. Dane statystyczne wskazują, iż w niektórych sądach ilość spraw związanych z tego typu roszczeniami sięga często 20-30% wszystkich spraw rozpoznawanych w danym wydziale.

Kancelaria od wielu lat świadczy pomoc prawną w odzyskiwaniu odszkodowań za naprawę pojazdów i wynajem pojazdu zastępczego. Pomoc prawna świadczymy zarówno na rzecz klienta indywidualnego, ale przede wszystkim na rzecz kilku warsztatów i wypożyczalni aut.

Potencjalnym klientom oferujemy pomoc przy ocenie roszczeń, szkolenie w zakresie uprawnień i potencjalnych roszczeń w toku naprawy i likwidacji szkody, a wreszcie reprezentacje w postępowaniu sądowym przeciwko zakładom ubezpieczeń.