Prawo oświatowe

Prawnicy Kancelarii w zakresie prawa oświatowego świadczą

kompleksową pomoc prawną zarówno nauczycielom, jak również placówkom oświatowym – szkołom czy przedszkolom.

W zakresie prawa oświaty doświadczenie Kancelarii wzmocnione jest faktem obsługi prawnej jednego z największych podmiotów z rynku edukacyjnego, zarządzającego znaczną liczbą placówek edukacyjnych: żłobkami, przedszkolami i szkołami.

W ramach tej specjalizacji prawnicy Kancelarii mogą pomóc w:

  • procesie zakładania szkół i przedszkoli niepublicznych,
  • procesie organizacji i zarządzania placówkami edukacyjnymi,
  • przygotowywaniu wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji, takiej jak: statutu szkoły, regulamin przyjęć do szkoły, płatności, rady pedagogicznej, rady rodziców czy regulamin samorządu uczniowskiego,
  • udzielaniu porad prawnych dla podmiotów prowadzących placówki, dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców,
  • w zakresie regulacji wynikających z Karty Nauczyciela, najczęściej takich jak wypowiedzenia stosunku pracy na podstawie mianowania i umowy o pracę, odprawa, ograniczenie zatrudnienia. Także w zagadnieniach związanych z urlopami dla poratowania zdrowia, zasiłkiem na zagospodarowanie, karami dyscyplinarnymi i porządkowymi, a także prawami przysługujących na podstawie kodeksu pracy.
  • zagadnieniach związanych z piastowaniem stanowiska dyrektora, odwołania z stanowiska dyrektora,
  • procesie przygotowywania i opiniowania kontraktów, zawieranych przy okazji prowadzonej działalności edukacyjnej,
  • reprezentacji w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których stroną jest placówka lub jej pracownicy