Rozwód w Poznaniu

Rozwód w Poznaniu

Mecenas Joanna Jedrzejewska

Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu prowadzimy sprawy o:

 • Rozwód bez orzekania o winie,
 • Rozwód z winy jednego z małżonków,
 • Rozwód z winy obojga małżonków,
 • Rozwód połączony z dochodzeniem alimentów na rzecz małżonka niewinnego lub znajdującego się w niedostatku,
 • Rozwód połączony z dochodzeniem alimentów na rzecz dzieci, a także ich zabezpieczeniem na czas procesu,
 • Rozwód połączony z orzeczeniem o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia lub ograniczenia) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • Rozwód z orzeczeniem o miejscu zamieszkania dzieci,
 • Rozwód z orzeczeniem o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • Rozwód z orzeczeniem o podziale majątku wspólnego,
 • Rozwód z orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • Rozwód z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania,
 • Rozwód z orzeczeniem o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

W podobnym zakresie prowadzimy także sprawy o separację:

 • Separację w trybie nieprocesowym, gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci,
 • Separację w trybie procesowym.

Powierzając nam ( adwokat od rozwodu w Poznaniu) prowadzenie sprawy o rozwód przed Sądem Okręgowym w Poznaniu oferujemy Tobie:

 • Indywidualną strategię sprawy rozwodowej,
 • Opiekę prawną adwokata, radcy prawnego na każdym etapie sprawy o rozwód,
 • Nieograniczony kontakt mailowy,
 • Kontakt osobisty i telefoniczny w trakcie trwania sprawy rozwodowej,
 • Adwokat, radca prawny sporządzą wszystkie niezbędne pisma procesowe (pozew o rozwód, odpowiedź na pozew rozwodowy, apelację, porozumienie rodzicielskie),
 • Osobisty udział w negocjacjach rozwodowych,
 • Osobisty udział w posiedzeniach sadowych na rozprawie,
 • Kulturę i empatię.

W sprawie o rozwód w Poznaniu nigdy nie będziesz sam.

Dlaczego do przeprowadzenia sprawy rozwodowej w Poznaniu potrzebny jest adwokat?

Wielu Klientów przed powierzeniem adwokatowi czy radcy prawnemu prowadzenia sprawy rozwodowej zastanawia się, czy do przeprowadzenia skutecznego rozwodu potrzebny jest profesjonalny pełnomocnik?

Jak wiadomo, na niektóre pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. I tak jest też w tym przypadku. Oczywiście, małżonkowie mogą poprowadzić sprawę o rozwód bez udziału pełnomocników.

Należy jednak pamiętać, że rozwód jest trudnym emocjonalnie doświadczeniem, przez co w wielu przypadkach górę nad racjonalnym podejściem do sprawy biorą emocje, co prowadzi do znacznego wydłużenia postępowania oraz wielu nieprzyjemnych sytuacji, których tak naprawdę można uniknąć. Na uwadze należy również mieć fakt, że sprawa o rozwód jest postępowaniem o złożonym i wielowątkowym charakterze. Dlatego też bez pomocy doświadczonego w rozwodach adwokata czy radcy prawnego sprawa może przybrać niekorzystny dla strony obrót.

Dlatego, naszym zdaniem, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika – wykwalifikowanego, doświadczonego adwokata lub radcy prawnego, który z jednej strony z pełnym zaangażowaniem będzie reprezentować Klienta, z jednoczesnym zachowaniem dystansu do sprawy, co pozwoli na rzeczowe i realne ocenienie sprawy. Dzięki profesjonalnemu podejściu, Klientowi będzie łatwiej przejść przez, jak wiadomo trudny okres w życiu przy zachowaniu względnego spokoju.

Pragniemy zaznaczyć, że powierzając prowadzenie swojej sprawy rozwodowej naszej Kancelarii, Klient uzyskuje wsparcie nie jednego adwokata czy radcy prawnego, ale całego zespołu Kancelarii adwokacko – radcowskiej w Poznaniu. Dajemy więc Klientom zapewnienie, że ich sprawa znajdzie się w rękach całej grupy profesjonalistów, którzy podejdą do niej jako prawnicy, nie zapominając przy tym również o empatii oraz ludzkim spojrzeniu na jej charakter.

Zespół Kancelarii Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Poznaniu zajmując się sprawą rozwodową służy Klientom poradami prawnymi, ustala taktykę postępowania w procesie, pomaga ustalić jakie dokumenty będą niezbędne do przeprowadzenia postępowania, a po konsultacjach z Klientem redaguje niezbędne pisma oraz reprezentuje Klientów w sądzie.

Jakimi sprawami zajmuje się nasza Kancelaria ( Sprawy rozwodowe w Poznaniu)?

Nasi adwokaci oraz radcowie prawni udzielają porad prawnych oraz pomagają prowadzić sprawy w zakresie spraw o rozwód w Poznaniu:

 • Rozwód bez orzekania o winie pod warunkiem, jeśli co do tej kwestii małżonkowie są zgodni,
 • Rozwód z winy jednego małżonka,
 • Rozwód z winy obu małżonków.

W przypadku, gdy z małżeństwa stron pochodzą dzieci, nasi prawnicy udzielają również pomocy w zakresie:

 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej (tj. pozbawienia lub ograniczenia) nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
 • orzeczenia o alimentach na rzecz dzieci (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • orzeczenia o miejscu zamieszkania dzieci,
 • orzeczenia o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem.

Ponadto równolegle ze sprawą rozwodową, mogą zostać rozstrzygnięte następujące kwestie, w których nasi adwokaci od rozwodu oraz radcowie prawni służą pomocą:

 • orzeczenie o alimentach na swoją rzecz (a także o ich zabezpieczeniu na czas trwania procesu),
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Mamy jako prawnicy od rozwodów w Poznaniu świadomość, że każda z poruszonych powyżej kwestii ma ogromne znaczenie oraz pociąga za sobą konsekwencje w życiu każdego z Klientów. Dlatego też do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie oraz dbamy o jego dobro.

Dlaczego wybrać adwokata, radcę prawnego z Naszej Kancelarii dla rozwodu w Poznaniu? Rozwód Poznań czym się kierować?

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, a w szczególności sprawy rozwodowe i o separacje, wiążą się z ogromnym ciężarem emocjonalnym dla stron. Małżonek, który zmuszony jest regulować prawnie kwestię rozwodu lub separacji często jest zagubiony i zdezorientowany. Trudno jest mu oddzielić emocje od obiektywnej oceny własnej sytuacji. Nie jest to nic dziwnego, z naszego doświadczenia wynika, iż także osoby zawodowo zajmujące się prawem jak sami adwokaci, w momencie rozwodu korzystają z pomocy innego adwokata, który prowadzi ich postępowanie rozwodowe.

Przede wszystkim adwokat, czy radca prawny z naszej Kancelarii pomoże opracować strategię działania, plan i zwróci uwagę na ewentualne ryzyka i słabości.

Adwokat od rozwodu przygotuje pozew o rozwód, odpowiedź na pozew rozwodowy i dalsze pisma procesowe, uczestniczy w rozprawach sądowych w przedmiocie rozwodu, pstępowaniu mediacyjnym, czy sporządzi środki zaskarżenia od orzeczeń kończących sprawę lub tych, które są wydawane w toku postępowania.

Potrafimy wskazać jakie dowody należy przedstawić w sądzie, na jakie okoliczności faktyczne zwrócić uwagę, tak aby wynik sprawy był jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami naszego Klienta.

Jesteśmy przy tym uczciwi i szczerzy, nie obiecujemy rozwiązań niemożliwych do uzyskania, lecz prezentujemy wszystkie zagrożenia i możliwości, tak byście mogli Państwo w pełni świadomie decydować o najważniejszych sprawach związanych z z prowadzonym postępowaniem rozwodowym.

Naszą rolą – adwokata czy radcy prawnego, jest także opanowanie emocji, które pojawiają się w sprawie w trosce o to, aby postępowanie rozwodowe skończyło się możliwie szybko. Sprawa o rozwód może przebiec sprawnie i skończyć się nawet „na pierwszej rozprawie”, jeśli strony zgodnie nie chcą rozstrzygnięcia o winie i prezentują zbliżone stanowisko.

Należy tylko przekonać sąd, że rozpad małżeństwa nastąpił. W przypadku osób posiadających małoletnie dzieci w ramach postępowania rozwodowego rozstrzygnięte zostaną także kwestie związane z władzą rodzicielską, alimentami czy kontaktami z dziećmi.

Zdarza się jednak, że w wyniku napiętych relacji, strona albo oboje małżonkowie żądają rozwiązania małżeństwa – rozwodu z orzeczeniem o wyłącznej winie współmałżonka. Chcąc wykazać winę drugiej osoby w rozwodzie należy pamiętać o tym, że przed Sądem Okręgowym w Poznaniu trzeba ją udowodnić.

W tym celu dysponujemy szeregiem różnych środków dowodowych – świadkami, dokumentami, a nawet materiałami od prywatnego detektywa. Przeprowadzenie postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie jest z reguły bardziej czasochłonne i może prowadzić do ujawnienia intymnych szczegółów związku, czego nie każdy chce. Małżonkom, którzy decydują się na taki sposób rozwodu nasi adwokaci i radcowie prawni pomogą opracować indywidualną strategie procesową.

Na sukces w postępowaniu rozwodowym składa się nasze doświadczenie, współpraca i wzajemne zaufanie pomiędzy Klientem a pełnomocnikiem.

Rozwód w Poznaniu – kilka cennych wskazówek

Kiedy można skierować sprawę o rozwód do Sądu Okręgowego w Poznaniu?

Sprawę o rozwód można skierować do sądu w przypadku spełnienia przesłanek kodeksowych, którymi są zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pod tym pojęciem kryje się natomiast rozpad wszelkich więzi życiowych pomiędzy małżonkami – zarówno tych ekonomicznych, duchownych jak i fizycznych. Tylko w przypadku udowodnienia tych przesłanek sąd może orzec rozwód. Wykazać należy również, że niemożliwym jest, aby małżonkowie powrócili do stosunków panujących w małżeństwie, w tym odbudowania relacji oraz związania się na nowo uczuciami.

Natomiast nie zawsze udowodnienie wszystkich okoliczności jest możliwe. Często bywa tak, że ze względu na sytuację ekonomiczną, małżonkowie zmuszeni są do wspólnego zamieszkiwania. Może przemawiać to za faktem, że jednak więź ekonomiczna nie uległa zerwaniu, jednak sąd po wszechstronnym rozpatrzeniu pozostałych przesłanek, mając na uwadze również doświadczenie procesowe, może jednak orzec rozwód.

Ustalając wskazany przez małżonków stan faktyczny, sąd zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie powodu rozkładu pożycia.

Przygotowanie odpowiednich argumentów oraz dowodów w sprawie pozwoli zatem na znaczne skrócenie czasu trwania sprawy rozwodowej, zaoszczędzenia nieprzyjemnych sytuacji, a co najważniejsze – zmniejszenie ilości rozpraw. Zatem pomoc profesjonalnego pełnomocnika również na tym etapie może okazać się nieodzowna.

Na jakim obszarze działamy? Kancelaria adwokacka od rozwodu Poznań

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni oferuje udzielanie pomocy prawnej, a także reprezentacji sądowej na terenie Poznania, a także poza okręgiem należącym do apelacji poznańskich sądów.

Rozwód w Kaliszu – adwokat w Jarocinie

Od kilku lat nasza Kancelaria prowadzi także filię w Jarocinie. Tym samym naszym Klientom oferujemy również prowadzenie sprawo rozwód przed Sądem Okręgowym w Kaliszu, który jest Sądem właściwym w sprawach rozwodowych dla mieszkańców między innymi Jarocina, Ostrowa, Pleszewa, Gostynia czy Kalisza.

Rozwód z Ukraińcem – Rozwód z Ukrainką

W chwili obecnej w Polsce przebywa lub żyje ponad milion obywateli Ukrainy. Wielu z nich decyduje się, żeby tutaj zostać i założyć rodzinę. Coraz częściej też zdarza się, że małżeństwo zawierają obywatele Polski i Ukrainy.

W konsekwencji mamy również do czynienia z rozwodami polsko-ukraińskimi, czy to obywateli Ukrainy, mieszkającymi w Polsce, czy to obywateli Polski i Ukrainy.

Sytuacja ta rodzi określone problemy prawne. Najczęstsze pytania brzmią wówczas – jak się rozwieść? Przed jakim sądem? Jakie prawo znajduje zastosowanie?

Sprawami rozwodów polsko-ukraińskich naszej kancelarii we współpracy z innymi prawnikami zajmuje się pani adwokat Iryna Myzyna, która jest adwokatem ukraińskim, wpisanym również na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu jako prawnik zagraniczny.

Pani mecenas Iryna Myzyna mówi biegle zarówno w języku polski, rosyjskim, jak i ukraińskim.

Dzięki współpracy z panią adwokat reprezentujemy w sprawach rozwodowych zarówno obywateli Polski, jak i Ukrainy, na terenie zarówno Polski, jak i Ukrainy.

Dobry adwokat od rozwodu w Poznaniu

W chwili obecnej w Polsce przebywa lub żyje ponad milion obywateli Ukrainy. Wielu z nich decyduje się, żeby tutaj zostać i założyć rodzinę. Coraz częściej też zdarza się, że małżeństwo zawierają obywatele Polski i Ukrainy.

W konsekwencji mamy również do czynienia z rozwodami polsko-ukraińskimi, czy to obywateli Ukrainy, mieszkającymi w Polsce, czy to obywateli Polski i Ukrainy.

Sytuacja ta rodzi określone problemy prawne. Najczęstsze pytania brzmią wówczas – jak się rozwieść? Przed jakim sądem? Jakie prawo znajduje zastosowanie?

Sprawami rozwodów polsko-ukraińskich naszej kancelarii we współpracy z innymi prawnikami zajmuje się pani adwokat Iryna Myzyna, która jest adwokatem ukraińskim, wpisanym również na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu jako prawnik zagraniczny.

Pani mecenas Iryna Myzyna mówi biegle zarówno w języku polski, rosyjskim, jak i ukraińskim.

Dzięki współpracy z panią adwokat reprezentujemy w sprawach rozwodowych zarówno obywateli Polski, jak i Ukrainy, na terenie zarówno Polski, jak i Ukrainy.

Zapraszamy też do wizyty w Naszej witrynie poświęconej rozwodom. https://prawnikodrozwodu.pl/

Z wyrazami Szacunku

Radca prawny Joanna Jędrzejewska, Adwokat Maciej Kacprzak i radca prawny Bartosz Kowalak

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy

Adwokaci i radcowie Prawni w Poznaniu