Sprawy Polsko-Niemieckie

Kancelaria we współpracy z berlińskim adwokatem Semirem AL Lami

oferuje pomoc prawną na gruncie styku dwóch obszarów prawnych: prawa polskiego i prawa niemieckiego.
W szczególności na pomoc Kancelarii można liczyć w sprawach:

Odszkodowania za wypadki w Niemczech

Przy okazji pobytu na terenie Republiki Federalnej Niemiec możecie stać się Państwo uczestnikiem wypadku drogowego, w pracy, w wyniku którego może dojść do powstania uszczerbku na zdrowiu lub starty w Państwa majątku. Najczęściej koniecznym jest wówczas dochodzenie swoich roszczeń od niemieckiego ubezpieczyciela, czy sprawcy zdarzenia.

Prawo Rodzinne

Coraz szersze kontakty między oboma krajami przekładają się także na zawiązywanie relacji pomiędzy obywatelami polskimi a Niemcami. Na tym tle rodzi się szereg konfliktów, w których optymalnym rozwiązaniu mogą pomóc prawnicy mający rozeznanie w obu systemach prawnych – albowiem przy wielu podobieństwach, systemy prawa polskiego i niemieckiego różnią się od siebie stopniem ochrony interesów poszczególnych osób, wysokością zasądzanych kwot i szybkością postępowania w poszczególnych sprawach.

Na gruncie prawa rodzinnego na pomoc Kancelarii można liczyć w sprawach o:

 • rozwód
 • alimenty
 • prawo do opieki nad dzieckiem
 • prawo do kontaktów z dzieckiem
 • rodzinne sprawy majątkowe, takie jak wyrównanie przyrostu majątkowego po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej

Prawo Transportowe

Kancelaria oferuje pomoc przy obsłudze firm transportowych, które zajmują się transportem drogowym jak również problemami prawnymi związanymi z przewozem osób.
świadczymy również pomoc prawną na rzecz spedytorów pośredniczących w transportach na terenie Polski i Niemiec.

Windykacja i egzekucja w Niemczech

Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie dochodzenia należności od niesumiennych dłużników. Często dłużnik liczy, iż problem związany z koniecznością pokonania bariery prawnej i językowej może odstraszyć wierzyciela od dochodzenia swoich roszczeń na terenie Niemiec. Dlatego też często wystarczającym środkiem do odzyskania swojej wierzytelności jest sięgnięcie po pomoc Kancelarii działającej na terenie Niemiec. W braku dobrowolnej zapłaty Kancelaria oferuje swoją pomoc reprezentując Klientów przed niemieckimi sądami i komornikami.

Prawo pracy

Od jakiegoś czasu niemiecki rynek pracy jest otwarty dla pracowników z Polski. Tym samym uzyskując możliwość legalnego zatrudnienia w Niemczech polscy obywatele coraz częściej stają się stronami sporów dotyczących nawiązanego stosunku pracy.

Kancelaria w tym zakresie oferuje pomoc w sprawach związanych z:

 • z nawiązaniem stosunku pracy, wyborem najkorzystniejszej formy zatrudnienia,
 • z wypowiedzeniem stosunku pracy, odwołaniem od wypowiedzenia
 • dochodzenia zaległego wynagrodzenia
 • wypadkiem podczas pracy

Prawo Karne

Kancelaria we współpracy z niemieckim adwokatem oferuje pomoc prawną w sprawach karnych zarówno na terenie Niemiec jak i Polski.

Spośród szerokiego spektrum spraw karnych zajmujemy się w szczególności przestępstwami:

 • komunikacyjnymi (wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeŸwości lub pod wpływem środka odurzającego etc.)
 • przeciwko życiu i zdrowiu (bójka i pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu człowieka, aborcja, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia etc.)
 • przeciwko rodzinie i opiece (przemoc domowa, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad członkami rodziny, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacji);
 • przeciwko wolności (groŸby karalne, szantaż, stalking etc.)
 • przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej etc.)
 • przeciwko działalności instytucji państwowych (przekupstwo, płatna protekcja etc.)
 • przeciwko ochronie informacji (bezprawne uzyskanie informacji, niszczenie bądŸ uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenia systemów komputerowych etc.);
 • przeciwko wiarygodności dokumentów (fałszerstwo, poświadczenie nieprawdy etc.)
 • przeciwko mieniu (kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, oszustwo komputerowe etc.)
 • gospodarczymi (przestępczość „białych kołnierzyków”, oszustwo kredytowe, pokrzywdzenie wierzycieli, przestępstwa związane z prawem upadłościowym etc.)

Kontakt w powyższych sprawach: kancelaria@kacprzak.pl