przyczynienie się do powstania szkody orzecznictwo